idea配置tomcat必坑指南图文详解

2022-12-08 0 414

创建项目

idea配置tomcat必坑指南图文详解

勾选Web Application

idea配置tomcat必坑指南图文详解

勾选【JavaEE Application】

idea配置tomcat必坑指南图文详解

名字不是主要的

idea配置tomcat必坑指南图文详解

项目结构:

idea配置tomcat必坑指南图文详解

创建一个测试的【servlet】

package com.item.servlet; import javax.servlet.ServletException;import javax.servlet.annotation.WebServlet;import javax.servlet.http.HttpServlet;import javax.servlet.http.HttpServletRequest;import javax.servlet.http.HttpServletResponse;import java.io.IOException; @WebServlet(\”/GetInfo\”)public class GetInfoServlet extends HttpServlet { @Override protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { doPost(req, resp); } @Override protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { System.out.println(\”success\”); }}项目结构

idea配置tomcat必坑指南图文详解

添加war包

idea配置tomcat必坑指南图文详解

改成根路径

idea配置tomcat必坑指南图文详解

访问完有显示,说明成功。

idea配置tomcat必坑指南图文详解

到此这篇关于idea配置tomcat必坑指南的文章就介绍到这了,更多相关idea配置tomcat内容请搜索悠久资源以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持悠久资源!

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

悠久资源 Tomcat服务器 idea配置tomcat必坑指南图文详解 https://www.u-9.cn/jiaocheng/tomcat/5026.html

常见问题

相关文章

发表评论
暂无评论
官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务

 • 0 +

  访问总数

 • 0 +

  会员总数

 • 0 +

  文章总数

 • 0 +

  今日发布

 • 0 +

  本周发布

 • 0 +

  运行天数

注册会员,众多资源免费下载